Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre en del kontorarbeid selv

Sørg for at du har en skriftlig avtale med regnskapsfører over arbeidsoppgaver som regnskapsfører skal gjøre, og oppgaver du skal gjøre selv. Snakk med regnskapsfører om dette. Du kan også få informasjon ved å henvende deg til Regnskap Norge, Økonomiforbundet eller Skatteetaten. Du vil også finne mye relevant informasjon i Brønnøysundregistrene og Lovdata.