Trenger du regnskapsfører? - Test deg selv

Dette er noen vanlige oppgaver i forbindelse med regnskapsføring. Kryss av for de oppgavene du med sikkerhet vet at du kan utføre selv.

Påføre kontokode på bilag _________
Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift _________
Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er opplysningspliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig _________
Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres _________
Bokføre regnskapsopplysningene _________
Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom _________
Spesifisere kjøp/salg på motpart _________
Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter _________
Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørspesifikasjonen _________
Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene _________

0 – 9 kryss: Hvis du ikke allerede har en autorisert regnskapsfører anbefaler vi deg å vurdere å anskaffe en til hele eller deler av regnskapsføringen.

10 kryss: Du har antagelig forutsetninger for å føre regnskapet ditt selv. Har du tid?