Avskrivninger

  • Skriv ut

Driftsmidler som forventes brukt mer enn 3 år i virksomheten og som har en anskaffelseskost på mer enn kr 15 000 eksklusiv merverdiavgift må avskrives. Det betyr at kostnaden ikke kommer til fradrag helt og fullt i anskaffelsesåret, men må fordeles over flere år.

Skattemessig må virsomheten benytte saldometoden hvilket medfører høy avskrivning (kostnad) første år og gradvis redusert avskrivning i de påfølgende årene. Skatteloven § 6-10 fastsetter maksimale avskrivningssatser for ulike typer driftsmidler. Virksomheter som foretar avskrivninger må som vedlegg til selvangivelsen levere "Avskrivning" RF-1084.

Midlertidige forskjeller

Virksomheten kan velge en annen type avskrivning i finansregnskapet enn hva man gjøre i skatteregnskapet. Det vil da kunne oppstå forskjeller i avskrivningsbeløp og formuesverdi mellom finansregnskapet og skatteregnskapet. Slike forskjeller kalles midlertidige forskjeller. Disse midlertidige forskjellene representerer en formues- eller gjeldspost i regnskapet, mens endringen i midlertidige forskjeller fra ett år til neste påvirker beregnet skatt. Virksomheter som benytter ulike avskrivningsmetoder i finansregnskapet og skatteregnskapet må som vedlegg til selvangivelsen levere skjemaet "Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" (RF-1217).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.