Fradrag

  • Skriv ut

Kostnader du har i forbindelse med drift av virksomheten er fradragsberettiget i regnskapet.

Kostnadene i virksomheten kan inndeles i 2 hovedgrupper:

  • Betalbare kostnader er kostnader som medfører en tilsvarende utgift.
    Eksempel: Kjøp av porto, kontorrekvisita, råvarer, varer for videresalg osv.
  • Beregnede kostnader kan være avskrivninger hvor den beregnede kostnaden ikke står direkte i forhold til utgiften.  
    Eksempel: Du kjøper en maskin for kr 100 000. Denne må avskrives (kostnaden må fordeles over flere år i regnskapet). Utgiften når du kjøper maskinen er kr 100 000, men i regnskapet får du ikke fradrag for mer enn 30 %, altså kr 30 000 første året.

Se også fradragsveiviseren for enkeltpersonforetak.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.