SAF-T Regnskap

  • Skriv ut

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. 

Finansdepartementet vurderer et forslag om å endre bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjenglig elektronisk skal utlevere regnskapsdata i et gitt standard formatet.

Forslaget ligger fortsatt til behandling i Finansdepartementet. Vi har ingen informasjon om når dette arbeidet ferdigstilles. Skattedirektoratet har overfor Fianansdepartementet foreslått at de bokføringspliktige gis minst ett års tid til å implementere kravene etter at forskriften eventuelt er endret. Dersom forskriften endres før årsskiftet, vil det da bli en pliktig innføring fra 1.1.2019. Inntil det foreligger en beslutning fra Finansdepartementet vil ordningen være frivillig.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning, eller færre enn 600 bilag i året, er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

Forenkling

Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Det vil også bli lettere å utføre interne kontroller, analysere og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer.

Standarden vil på sikt gjøre det enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.

Oppdatering av regnskapssystemer

Bokføringspliktige må sørge for at de benytter oppdaterte regnskapssystemer.

Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden.

Du finner mer informasjon om SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem under dokumentasjon.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du sende e-post til: saf-t@skatteetaten.no

Systemleverandører

Testinnsending

Spørsmål og svar - SAF-T

Dokumentasjon

Generell og teknisk dokumentasjon om SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem.

Forvaltningsorgan

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.