SAF-T Regnskap

  • Skriv ut

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T format. 

Forenkling

Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Det vil også bli lettere å utføre intern kontroller, analysere og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer eller mellom ulike regnskapssystemer.

Oppbevaringsplikten vil bli enklere da en SAF-T fil vil tilfredsstille oppbevaringsplikten av de bokførte opplysningene, forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Produksjon av SAF-T filer

Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden for kunder som ønsker å benytte regnskapssystemet til å levere sine opplysninger på SAF-T format.

Du finner mer informasjon om SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem under dokumentasjon.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du sende e-post til: saf-t@skatteetaten.no

Systemleverandører

Testinnsending

Spørsmål og svar - SAF-T

Dokumentasjon

Generell og teknisk dokumentasjon om SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem.

Forvaltningsorgan

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.