Dokumentasjon

  • Skriv ut

Dokumentasjonen av SAF-T formatene består av:

  • Generell dokumentasjon om implementering.
  • Teknisk beskrivelse av dataelementer med eksempler.
  • Skjematisk beskrivelse av dataelementer.
  • Skjema (XSD), eksempelfiler og kodelister.

SAF-T Regnskap (Financial):

SAF-T Kassasystem (SAF-T Cash Register):

Felles dokumentasjon:

Bakgrunn

Det ble i 2012 etablert en prosjektgruppe for å se på konsekvensene av å innføre SAF-T i Norge. Rapporten fra dette arbeidet ble oversendt Finansdepartementet i juni 2014 og beskriver følgene av å innføre standarden for utlevering av regnskapsdata til Skatteetaten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.