Dokumentasjon

  • Skriv ut

  

Bakgrunn

Det ble i 2012 etablert en prosjektgruppe for å se på konsekvensene av å innføre SAF-T i Norge. Rapporten fra dette arbeidet ble oversendt Finansdepartementet i juni 2014 og beskriver følgene av å innføre standarden for utlevering av regnskapsdata til Skatteetaten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.