Spørsmål og svar - Standardformat regnskap

  • Skriv ut

Hva er Standard Audit File-Tax (SAF-T)?

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsmateriale. Standarden er utarbeidet i fellesskap av næringslivet, regnskapsbransjen og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standarden angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene.

Hvilke fordeler gir SAF-T?

For bokføringspliktige blir det lettere å oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter. Det vil også bli lettere å utføre interne kontroller i bedriftene, analysere data i spesialiserte systemer og dele data med andre. I tillegg blir det lettere å bytte regnskapssystem og å integrere ulike systemer. For Skatteetaten betyr den nye måten å innhente regnskapsdata på mer effektive kontroller og kortere saksbehandlingstid, gjennom automatisering og færre manuelle prosesser.

Hvem må kunne fremstille regnskapsdata i SAF-T formatet?

Det er foreslått at kravet skal omfatte alle bokføringspliktige. Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning, eller færre enn 600 bilag i året, er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet. Det er systemleverandørene som må tilpasse sine regnskapssystemer, slik at systemene kan levere den nye standarden på forespørsel.

Skal SAF-T erstatte den vanlige rapporteringen av ligningsdata?

Nei, regnskapsopplysninger i dette formatet erstatter ikke rapportering av ligningsdata, men skal kunne oversendes til skattekontoret i forbindelse med bokettersyn etter forespørsel fra skatterevisor.

Når blir standarden innført?

I en høring fra Finansdepartementet blir det foreslått at kravet om å kunne levere regnskapsdata på det nye formatet skal gjelde for bokføringsperioden som begynner 1. januar 2017. På bakgrunn av høringssvarene forventer vi at SAF-T vil bli obligatorisk først fra 1. januar 2018.

Vil det bli overgangsordning for bokføringspliktige (jf. også reglene om kassasystem)?

Det er ikke planlagt overgangsordning på samme måte som for kassasystemer. Dersom SAF-T blir obligatorisk først fra 2018, vil det være en frivillig ordning i 2017.

Er det transaksjoner som inngår i hovedbok registrert fra og med 1. januar 2017 som skal rapporteres, eller må vi regne med å kunne generere SAF-T for transaksjoner registrert før denne datoen?

Det blir ikke krav om gjengivelse av transaksjoner tilbake i tid. Regnskapssystemene vil høyst sannsynlig kunne generere SAF-T-filer for tidligere perioder hvis dataene ligger i samme database og i samme format som transaksjoner etter 1. januar 2017 (eller en senere dato hvis kravet om obligatorisk impementering av SAF-T blir utsatt til 2018). 

Hvordan vil dette påvirke oss i regnskapsbyråer? Hva må vi tilrettelegge av programvare, eller andre ting?

Det er systemleverandørene som må tilpasse sine regnskapssystemer, slik at systemene kan levere den nye standarden på forespørsel. Norske leverandører av regnskapssystemer har vært med i dialog fra høsten 2015 og noen av dem var også med på å utvikle selve standarden. Regnskapsbyråer må sørge for at de bruker oppdaterte regnskapssystemer. 

Hva inneholder første versjon av standarden?

Den første versjonen av standarden ble klar i mars 2016 og er publisert på skatteetaten.no. Denne første versjonen er begrenset til kontospesifikasjon (hovedbok), og leverandør- og kundespesifikasjon (reskontro). Nødvendige faste data er også med. Fremtidige versjoner vil på dokumentasjonsnivå omfatte fakturaer og varebevegelser. For å gjøre formatet bedre egnet til å flytte data mellom ulike regnskapssystemer, vil flere dataelementer også bli inkludert.

Gjelder bruk av SAFT-formatet for alle selskaper (inkl. banker)?

Så lenge virksomheten oppbevarer regnskapet elektronisk, vil den være pliktig til å gjengi bokførte opplysninger i SAF-T format. Det betyr at banker er underlagt bruk av formatet på samme måte som andre bokføringspliktige virksomheter. Også offentlige virksomheter omfattes av kravet dersom de kan defineres som bokføringspliktige.

Hva med konsernregnskap? Skal det kunne rapporteres i SAF-T?

Den første versjonen av standarden har ikke felter for konsernregnskap. Det vil komme i senere versjoner. 

Blir det mulig å teste for systemleverandørene?

Ja, i september 2016 ble det åpnet for at systemleverandører kan teste sine løsninger. Skatteetaten anbefaler alle systemleverandører å teste

Vil opplastning av fil til Altinn være gyldig leveringsmetode for levering av SAF-T til Skatteetaten?

Opplastningen via Altinn vil være hovedmåten for bokføringspliktige å levere SAF-T-filen på. For de som har store filer på over 200 MB (opp til 2 GB i zip-filer) kan du ta kontakt med ansvarlig saksbehandler.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.