Spørsmål og svar - Standardformat regnskap

  • Skriv ut

Hva er Standard Audit File-Tax (SAF-T)?

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsmateriale. Standarden er utarbeidet i fellesskap av næringslivet, regnskapsbransjen og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standarden angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene.

Hvilke fordeler gir SAF-T?

For bokføringspliktige blir det lettere å oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter. Det vil også bli lettere å utføre interne kontroller i bedriftene, analysere data i spesialiserte systemer og dele data med andre. I tillegg blir det lettere å bytte regnskapssystem og å integrere ulike systemer. For Skatteetaten betyr den nye måten å innhente regnskapsdata på mer effektive kontroller og kortere saksbehandlingstid, gjennom automatisering og færre manuelle prosesser.

Hvem må kunne fremstille regnskapsdata i SAF-T formatet?

Kravet omfatter alle bokføringspliktige som benytter elektroniske regnskapssystem i bokføringen. Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning  er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet. Det er systemleverandørene som må tilpasse sine regnskapssystemer, slik at systemene kan levere den nye standarden på forespørsel. Bokføringspliktige som har færre enn 600 bilag i året og som bokfører i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer, er ikke omfattet av kravet da slike system regnes som manuelle løsninger og ikke som et elektronisk regnskapssystem, jf. NBS 6 punkt 4.

Skal SAF-T erstatte den vanlige rapporteringen av ligningsdata?

Nei, regnskapsopplysninger i dette formatet erstatter ikke rapportering av ligningsdata, men skal kunne oversendes til skattekontoret i forbindelse med bokettersyn etter forespørsel fra skatterevisor.

Når blir standarden innført?

Standarden blir pliktig å følge fra bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunkt vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Vil det bli overgangsordning for bokføringspliktige (jf. også reglene om kassasystem)?

Det er ikke en overgangsordning på samme måte som for kassasystemer. 

Er det transaksjoner som inngår i hovedbok registrert fra og med 1. januar 2020 som skal rapporteres, eller må vi regne med å kunne generere SAF-T for transaksjoner registrert før denne datoen?

Det blir ikke krav om gjengivelse av transaksjoner tilbake i tid. Regnskapssystemene vil høyst sannsynlig kunne generere SAF-T-filer for tidligere perioder hvis dataene ligger i samme database og i samme format som transaksjoner etter 1. januar 2020. 

Hvordan vil dette påvirke oss i regnskapsbyråer? Hva må vi tilrettelegge av programvare, eller andre ting?

Dersom regnskapssystemet skal benyttes til å produsere filer på SAF-T format, er dette noe systemleverandørene må ivareta ved utviklingen av sine regnskapssystemer. Norske leverandører av regnskapssystemer har vært med i dialog fra høsten 2015 og noen av dem var også med på å utvikle selve standarden.

Imidlertid kan det være avvikende kontobruk eller avvikende mvakodebruk som medfører at regnskapsfører eller den bokføringspliktige selv må påse at mappingen blir fullstendig.

Hva inneholder første versjon av standarden?

Den første versjonen av standarden ble klar i mars 2016 og er publisert på skatteetaten.no. Denne første versjonen er begrenset til kontospesifikasjon (hovedbok), og leverandør- og kundespesifikasjon (reskontro). Nødvendige faste data er også med. 

Gjelder bruk av SAFT-formatet for alle selskaper (inkl. banker)?

Så lenge virksomheten oppbevarer regnskapet elektronisk, vil den være pliktig til å gjengi bokførte opplysninger i SAF-T format. Det betyr at banker er underlagt bruk av formatet på samme måte som andre bokføringspliktige virksomheter. Også offentlige virksomheter omfattes av kravet dersom de kan defineres som bokføringspliktige.

Hva med konsernregnskap? Skal det kunne rapporteres i SAF-T?

Den første versjonen av standarden har ikke felter for konsernregnskap. Det vil komme i senere versjoner. 

Blir det mulig å teste for systemleverandørene?

Ja, i september 2016 ble det åpnet for at systemleverandører kan teste sine løsninger. Skatteetaten anbefaler alle systemleverandører å teste

Hvordan skal SAF-T filen leveres til Skatteetaten?

Opplastningen via Altinn vil være hovedmåten for bokføringspliktige å levere SAF-T-filen på. For de som har store filer på over 200 MB (opp til 2 GB i zip-filer) kan du ta kontakt med ansvarlig saksbehandler.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.