Systemleverandører

  • Skriv ut

SAF-T Standardformat regnskap (SAF-T Financial) inneholder i hovedsak kontospesifikasjoner (hovedbok), og kontospesifikasjoner (reskontro) for kunder og leverandører.

Som systemleverandører må dere tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden.

Finansdepartementet vurderer et forslag om at kravet til å utlevere regnskapsdata i formatet vil gjelde for bokføringspliktige fra 1. januar 2017.

Vi forventer imidlertid at dette vil være en frivillig ordning fram til 1. januar 2018.

 

Testinnsending via Altinn

Skatteetaten anbefaler alle systemleverandører for SAF-T Financial å delta på test. Ved å delta får dere mulighet til å teste hele verdikjeden, både validering av filformatet, selve innsendingsprosessen og sjekk av tilbakemelding på innsendte data.

Detaljer om løsningen og testinnsending legges ut på sluttbrukersystemportalen.

Testinnsendingen startet i september 2016.

 

Dokumentasjon

Generelle og tekniske dokumenter  

XML Skjema og standard kodelister er tilgjengelig på GitHub. Legg merke til at standard kontoplan fra Regnskap Norge til bruk for SAF-T ble oppdatert 16. desember 2016.

 

Spørsmål om formatet

Sjekk oversikten med spørsmål og svar eller send konkrete spørsmål til oss på: saf-t@skatteetaten.no

I tillegg er det etablert et diskusjonsforum for systemleverandører for erfaringsutveksling på GitHub.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.