Testinnsending

  • Skriv ut

Testinnsending SAF-T Regnskap

Skatteetaten anbefaler alle systemleverandører som utvikler løsning for å støtte SAF-T formatet, å delta på test via Altinn.

Ved å delta får dere mulighet til å teste hele verdikjeden.

Erfaring viser at de som deltar på test har gode forutsetninger for en vellykket oversendelse senere.

For å delta i test og få utdelt testbrukere bruker dere e-postadressen Skatt.Altinnlokalforvaltning@skatteetaten.no.

Vi er tilgjengelige for faglig veiledning gjennom hele prosessen via e-post saf-t@skatteetaten.no.

Behandling av innsendte testfiler er stoppet

En forutsetning for å sende inn testfiler er at opplysningene i filen er anonymisert. I en periode kunne systemleverandører som jobber med standarden SAF-T teste med anonyme data via Altinn. Skatteetaten erfarte imidlertid at innsendte data i liten grad var anonymisert.

Behandling av mottatte data for testformål er derfor stoppet. Det vil bli innført nye rutiner som skal sørge for at de allerede mottatte testdataene anonymiseres på en måte som fortsatt sikrer konfidensialitet, samtidig som Skatteetaten kan gi en fornuftig tilbakemelding på testinnsendingen.

De datafilene vi har mottatt hittil vil bli anonymisert av Skatteetaten og tilbakemelding på disse vil gis.

Krav til nye testinnsendinger

Testfiler som mottas fremover som ikke er anonymiserte vil ikke bli behandlet.

Aktivitet 1 - Test filformatet selv

Før dere sender inn filvedlegg i SAF-T format ønsker vi at dere tester filformatet.

Som offentlig virksomhet kan ikke Skatteetaten anbefale noen valideringsverktøy fremfor andre. Det finnes mange gratis valideringsverktøy på internett som kan brukes til dette. Det er også implementert en XSD-validator i Altinns testmiljø, slik at filvedlegg med formatfeil ikke er mulig å sende inn. Når testfilen validerer mot Skatteetatens angitte XSD er du kommet langt på vei til en problemfri innsending.

Aktivitet 2 - Innsending av testdata

Når dere har en SAF-T XML-fil klar, kan dere sende inn testdata til Skatteetaten via Altinn.

Innsendte testdata kan bli benyttet til testformål av Skatteetaten eller leverandører av datasystemer til Skatteetaten. Av personvernhensyn skal testinnsendingene ikke inneholde skarpe data om innsender eller 3. parter. Det innebærer at bl.a. følgende informasjonselementer må anonymiseres:

Informasjonselementer som må anonymiseres XML-felter som f.eks
selskapsnavn og informasjon om selskap  <n1:Name> og <n1:TaxRegistration>
adresser <n1:StreetName> og <n1:PostalCode>
navn på enkeltpersoner <n1:FirstName>, <n1:LastName> og <n1:AdditionalAddressDetail>
kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, faks, mv.)  <n1:Email>, <n1:Telephone> og <n1:Fax>
kontonummer, IBAN-nummer mv. <n1:IBANNumber> og <n1:BIC>

Dette er ikke en uttømmende liste, alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson må fjernes fra filene, men dette er eksempler på opplysningstyper og feltkoder som minst må anonymiseres.

Det er viktig at anonymiseringen gjøres på en slik måte at datatyper bevares for å unngå feil ved validering.

Testbrukere

Dere får tildelt en fiktiv testbruker som brukes for innlogging i Altinns testmiljø. Testbrukeren vil ha unike pinkoder slik at det bare er du som har tilgang til tildelt testbruker. Når testdata blir sendt inn, får dere også en tilbakemelding i testbrukerens Min meldingsboks.

For å delta i test, sender dere en e-post til: Skatt.Altinnlokalforvaltning@skatteetaten.no

Oppgi deres organisasjonsnummer, navn på kontaktperson samt e-postadresse og telefonnummer. Dere vil da få tildelt en testpakke som inneholder:

  • Altinn testbruker
  • Fiktivt organisasjonsnummer og pinkoder for innlogging i Altinns testmiljø
  • Et sett med fiktive organisasjonsnummer du kan bruke i dine testinnsendinger
  • Referansenummer som skal benyttes (2017/1946034)
  • Kjøreplan for testinnsending

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.