Datasamarbeid - maskin til maskin

  • Skriv ut

Skatteetaten tilbyr flere grensesnitt (API) for utlevering av informasjon. Informasjonen kan utleveres til samarbeidspartnere med rettslig grunnlag. For å bruke APIene må det inngås en avtale med Skatteetaten.

Før utlevering

  • Dere må vurdere om virksomheten har rettslig grunnlag for å få utlevert opplysningene (for eksempel lovhjemler).
  • Skatteetaten vurderer praktiske og sikkerhetsmessige hensyn i forbindelse med utleveringen.

Typer informasjon for utveksling

Restanser/gjeld: Om ubetalt gjeld som virksomheter har til Skatteetaten.

Oppgaveinnlevering:  Inneholder informasjon om hvorvidt oppgaver er innlevert i henhold til frist. Tjenesten omfatter foreløpig kun Skattemelding MVA.

Innrapportert inntektInntekten til skattytere slik den er innrapportert, typisk fra arbeidsgivere.

Beregningsgrunnlag: Aggregert informasjon om grunnlaget for beregning.

Skattegrunnlag: Om grunnlaget for beregning av skatt.

Dokumentasjon av tjenestene

For nærmere beskrivelse av tjenestene inklusiv informasjon om implementering, se Github.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.