Lån til daglig leder

  • Skriv ut

Daglig leder kan låne penger fra virksomheten. For at et slikt lån skal være lovlig, må visse formelle forhold være på plass.

Det må utarbeides en skriftlig låneavtale. Lånet skal behandles som annen gjeld i virksomhetens balanse. Det skal beregnes og betales markedsrente. Det er videre en forutsetning at daglig leder kan betjene det lånet som virksomheten yter.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, kan skattemyndighetene omklassifisere (endre) utbetalingen fra lån til lønn, og skattlegge det deretter. I så tilfelle må det beregnes og betales arbeidsgiveravgift av beløpet.

For lån til aksjonær som utbytte, se eksempler på utfylling av skjema for aksjonærlån. Eller les mer om lån i aksjeselskap.

I Skatte ABC kan du lese mer under temaet Lån til aksjonær/deltaker.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.