Lønn til daglig leder

  • Skriv ut

Det skal trekkes skatt av lønnen etter den ansattes skattekort. Skattetrekket skal virksomheten sette direkte inn på en spesiell type bankkonto kalt skattetrekkskonto og oppbevares der til det skal innbetales til skatteoppkreveren. 

Overføring fra skattetekkskonto kan bare skjer til skatteoppkreverens konto.

Det skal beregnes og betales arbeidsgiveravgift av all lønn som virksomheten utbetaler.

Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift varierer med hvor virksomheten har sitt hovedkontor.

Fra inntektsåret 2015 skal lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift innrapporteres i den nye a-meldingen for hver kalendermåned.

Betalingsfristen er uendret. Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk innbetales hver andre måned til skatteoppkreveren.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.