Utbytte fra virksomheten

  • Skriv ut

Utbytte fra virksomheten deles normalt ut i form av kontanter eller aksjer fra virksomheten til aksjonærene (eierne).

Utbyttebegrepet innebærer en hver vederlagsfri overføring av virksomhetens verdier til aksjonærene.

Aksjeloven har regler om vilkår for overføring av verdier fra virksomheten til aksjonærene. Utbytte må vedtas av generalforsamlingen i selskapet.

Utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skal oppjusteres med 1,24 i 2017 (1,15 for inntektsåret 2016) og skattlegges som alminnelig inntekt. Oppjustering skjer ved skatteberegningen. Se Skatte-ABC for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.