Lån til personlig aksjonær

  • Skriv ut

Lån (kreditt og/eller sikkerhetsstillelse) fra aksjeselskap mv. til personlig aksjonær og deres nærstående skal f.o.m. 7. oktober 2015 skattlegges som utbytte for mottakeren etter aksjonærmodellen.

Den delen av lånet, eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skal oppjusteres med 1,15 for inntektsåret 2016 og skattlegges som alminnelig inntekt. Oppjusteringen skjer ved skatteberegningen.

Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd.

Les mer om lån i aksjeselskap.

Se eksempler på hvordan lån til aksjonærer skal fylles ut og innrapporteres i aksjonærregisteroppgaven.

Eksempel

Lån som skattlegges som utbytte skal ganges (oppjusteres) med en faktor på 1,15, før skattlegging.

I praksis betyr dette at effektiv skattesats er 28,75 prosent.

Eksempel 1:

Du mottar kr 100 000 i utbytte. Beløpet skal ganges med 1,15 før skattlegging av 25 prosent.

100 000 x 1,15 = 115 000

115 000 x 0,25 = 28 750

Skatt på ditt utbytte av 100 000 kroner blir i dette eksempelet kr 28 750.

Eksempelet viser bare oppjustering og tar ikke hensyn til eventuelt skjermingsfradrag.

Oppjustering av skattepliktig utbytte skjer automatisk i skatteetatens systemer og vises på skattemeldingen.

 I Skatte ABC kan du lese mer under temaet Lån til aksjonær/deltaker.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.