Oppjustering av utbytte og andre eierinntekter med faktortall

  • Skriv ut

Utbytte og andre eierinntekter som du fører i skattemeldingen fra og med inntektsåret 2016, oppjusteres med faktortall.

Du trenger ikke å gjøre endringer selv

Skatteetaten oppjusterer skattepliktig utbytte, utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinst eller tap som du fører i skattemeldingen. Du justerer altså ikke tallene selv.

Faktortall

Faktortallet for inntektsåret 2016 er 1,15.

Faktortallet for inntektsåret 2017 er 1,24.

Hvorfor skal det brukes et faktortall?

Skattesatsen på alminnelig inntekt gikk ned fra 27 prosent i 2015 til 25 prosent i 2016. Skattesatsen har gått ytterligere ned til 24 prosent i 2017.

Reduksjonen medfører, i tillegg til en tilsiktet redusert skatt på selskapsoverskudd, også en redusert skatt på eierinntekter (utbytte, utdeling, realisasjonsgevinster på eierandeler).

Finansdepartementet peker i Prop. 1 LS (2015-2016) pkt 3.1.3 på at reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt ville gjøre det mer lønnsomt for eiere som arbeider i eget selskap, å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte og andre former for eierinntekter som utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinster og tap ved salg av aksjer og andeler i selskap med deltakerfastsetting.

For å motvirke slik inntektsskifting skal utbytte og andre eierinntekter som du fører i skattemeldingen fra og med inntektsåret 2016, oppjusteres med faktortall.

Eksempel

Deltakerens andel av årets overskudd er kroner 300 000.

Utdeling er kroner 200 000.

Ubenyttet skjerming fra tidligere år er kroner 20 000.

Skjermingsgrunnlaget kroner 1 000 000 inkluderer kroner 20 000 i ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Skjermingsrenten er 1,5 %.

Utdeling   kr 200 000
- Beregnet skatt på overskudd kr 300 000 x 25% kr   75 000
- Årets skjermingsfradrga kr 1 000 000 x 1,5% kr   15 000
- Ubenyttet skjerming fra tidligere år   kr   20 000
= Inntektstillegg før oppjustering   kr   90 000

Ved skatteberegningen blir inntektstillegget på kr 90 000 multiplisert med 1,15 slik at inntektstillegget etter oppjustering blir kr 103 500.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.