Uttak av eiendeler eller tjenester

  • Skriv ut

Skatteplikt kan oppstå for selskapet når en eiendel eller tjeneste tas ut til eget bruk, overføres som gave eller utdeles som utbytte.

Uttaksbeskatning kan være aktuelt i de tilfeller der selskapet anskaffer eiendeler som  hovedsaklig benyttes privat av aksjonæren eller dennes nærstående, og det ikke ytes fullt vederlag.

For mer informasjon kan du se Skatte-ABC, Uttak av fomuesobjekter og/eller tjenester.

Selskapet må føre uttaket i sin skattemelding og innrapportere utbytte på aksjonæren i aksjonærregisteroppgaven.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.