Hobby eller næring?

  • Skriv ut

Grensen mellom hobby og næringsvirksomhet er ikke klart definert i loven. Hobby er skattefritt, mens næring er skattepliktig virksomhet. 

For å fastslå hvorvidt det er tale om hobby eller virksomhet må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt virksomheten din:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Oppstartsperiode

  • Før det første året en økonomisk aktivtet anses som skattepliktig virksomhet, kan du ha en oppstartsperiode på inntil 5 år.
  • Skatteetaten stiller krav til dokumentasjon av kostnader og inntekter.
  • For å kunne få fradrag for tidligere års oppstartskostnader, må skjema "Oppstart av virksomhet" (RF-1298) fylles ut for aktuelle år. Skjemaet leverer du sammen med den første næringsoppgaven etter oppstart av virksomheten.

Arbeidstaker eller næringsdrivende

I enkelte sammenhenger må du vurdere om du er arbeidstaker eller næringsdrivende. Dette har betydning for hvordan utbetalingen for utført oppdrag skal behandles.

Eksempler

Vi gir eksempler på hvordan hobbyer som hester, verksted, lefseproduksjon og blogging kan bli en næringsvirksomhet.

Se også eksempler og regler for netthandel.

 

Les også om skattefrie småjobber og hva vi skriver om delingsøkonomi og skatt.