Dokumentasjon

  • Skriv ut

Det er viktig at du kan dokumentere alle utgifter og inntekter i oppstartsperioden, og tar vare på alle inntekts- og kostnadsbilagene som er reelt knyttet til virksomheten fra og med det året du starter opp.

Du kan holde oversikt over bilagene ved å fylle ut skjemaet Oppstart av virksomhet – Bilagsoversikt fortløpende hvert år, med alle kostnads- og inntektsbilag ordnet og nummerert. Se eksempler.

Når du mener at vilkårene for skattepliktig virksomhet er oppfylt, leverer du Næringsoppgave 1 (RF-1175) sammen med selvangivelsen, og legger ved utfylte eksemplarer av skjemaet Oppstart av virksomhet – Bilagsoversikt, ett skjema for hvert av de foregående årene.

Bokføringsplikt etter at du blir godkjent som næringsdrivende
Etter at du er godkjent som næringsdrivende og har plikt til å levere næringsoppgave, skal du føre regnskap i samsvar med reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Da kan det være lurt å ta kontakt med et regnskapskontor for å få hjelp med regnskapsføringen. Se nærmere informasjon under Kontorarbeid og regnskapsføring – tips og råd

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.