Oppstartsperiode

  • Skriv ut

Personer som vil starte opp ny virksomhet, oppfyller ikke alltid disse vilkårene det første eller de første årene etter oppstart. Det første året du blir behandlet som næringsdrivende kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten.

Visse vilkår må være oppfylt for at en økonomisk aktivitet skal anses som skattepliktig virksomhet og skattyteren skal få fradrag for sine reelle kostnader:

Virksomheten må:

  • drives for egen regning og risiko
  • ha et visst omfang
  • være egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Fra det første året din økonomiske aktivitet anses som skattepliktig virksomhet, vil alle dine inntekter fra virksomheten være skattepliktige og alle kostnader som har tilknytning til virksomheten vil være fradragsberettigete. Eventuelt underskudd i virksomheten vil komme til fradrag i annen skattepliktig inntekt.

Opptil fem års oppstartstid
Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Du vil i så fall kunne få endret ligningen for disse årene, og få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.