Vanlige spørsmål om blogging

 • Skriv ut

  

Når anses blogging som hobby?

Blogging anses som hobby når den er av ikke-økonomisk karakter, altså at den ikke gir overskudd eller økonomiske fordeler. Inntekter av hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig, og du får heller ikke fradrag for kostnader til slik aktivitet. Du skal likevel opplyse om eventuelle inntekter på selvangivelsen. Se definisjon av hobby/næring, eller ta kontakt med nærmeste skattekontor for ytterligere opplysninger.

Når anses blogging som næringsvirksomhet?

Blogging ansees som næringsvirksomhet dersom den

 • drives for egen regning og risiko
 • tar sikte på å ha en viss varighet og omfang, og
 • er egnet til å gi overskudd.

Det er i praksis ikke oppstilt strenge krav til varighet og omfang, slik at det viktigste kriteriet er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd. Overskuddet må dekke en rimelig forrentning av det du har investert for å drive aktiviteten, og kunne forventes å gi en rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen du har lagt ned.

Hvis bloggingen anses som virksomhet, regnes alle inntekter fra bloggen som næringsinntekt.

Hvilke inntekter må jeg betale skatt og/eller merverdiavgift av?

 • Alle penger og sponsede produkter med økonomisk verdi som du får på bakgrunn av salgsblogg, nettbutikk, produktomtale, affiliate, oppdrag og lignende, som har å gjøre med bloggvirksomheten.
 • Alle penger du får på bakgrunn av annonser, reklame og lignende.
 • Gratis eller rabatterte produkter/gaver med økonomisk verdi, som for eksempel sminke, hår- og hudpleieprodukter, bøker, klær, reiser, spill, teknologisk utstyr, barneutstyr m.m. Dette skal inntektsføres til omsetningsverdi (ev. omsetningsverdi fratrukket det beløp du har betalt for varen).

Jeg skriver en blogg og mottar en del gaver. Noen av disse er ting jeg ikke har bedt om og kaster. Må jeg skatte av disse?

For å unngå beskatning, må du lage et internt bilag hvor du oppgir hva som er kastet. Bilaget må du datere og skrive under på.

Hva kan jeg få fradrag for når jeg driver blogg som næringsvirksomhet?

Skattemessig: Du kan få fradrag for kostnader som relaterer seg til virksomheten. Dette kan for eksempel være PC, telefonutgifter, internettutgifter, fotoutstyr etc.

Merverdiavgift: Du kan kun kreve fradrag for inngående merverdiavgift hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når du er registrert der, kan du kreve fradrag for merverdiavgift på kostnader som relaterer seg til bloggen (se eksempler under skattemessig).

Blir jeg merverdiavgiftspliktig når jeg skriver blogg?

Når inntekter/gaver fra bloggen overstiger kr 50 000 i løpet av en 12 måneders periode, skal du registreres i Merverdiavgiftsregisteret. For å bli registrert, må du sende en søknad. Da har du rett på fradrag for merverdiavgift på kostnader du har i forbindelse med bloggen.

Har jeg plikt til å føre regnskap når jeg driver blogg som næringsvirksomhet?

Alle som driver næringsvirksomhet er bokføringspliktig og må føre regnskap. Hvis du har under 300 bilag i året, kan du føre regnskap i et regneark. Regnearket må være oversiktlig og lett kontrollerbart.

Hvis du har over 300 bilag i året, har du full bokføringsplikt. Les mer i bokføringsloven.

Hva må jeg huske på når bloggingen ansees som næringsvirksomhet?

 • Du må registrere deg som næringsdrivende i Enhetsregisteret. Bruk samordnet registermelding. Etter at registreringen er i orden, blir du tildelt et organisasjonsnummer.
 • Ta vare på all dokumentasjon som gjelder inntekter og kostnader.
 • Det kan være en fordel å opprette en egen (drifts)konto i banken, slik at det blir lettere å holde kontroll på hva som tilhører bloggvirksomheten og hva som er privat.
 • Når du starter virksomhet og denne går med overskudd, må du betale forskuddsskatt av forventet inntekt.
 • Når din omsetning har passert kr 50 000 i løpet av en 12 måneders periode, må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret
 • Vær oppmerksom på at du ikke har anledning til å fakturere med merverdiavgift før virksomheten din er blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med skattekontoret der du bor.

Jeg har en blogg/nettside på en utenlandsk server, er jeg skattepliktig til Norge eller til landet der serveren ligger?

Hvor bloggen/nettsiden er fysisk plassert har ingen betydning for skatte- og avgiftsreglene. Skatte- og avgiftsplikten avgjøres av hvilket land bloggen/nettsiden drives fra. Det vil si, er bloggen/nettsiden lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, skal norske skatte- og avgiftsregler følges.

Jeg er registrert med et affiliate-program. Må jeg skatte av denne inntekten?

På lik linje med andre inntekter vil affiliateinntekter være med i vurderingen av om du driver hobby eller næring. Som næringsdrivende vil du være skattepliktig for affiliateinntektene. Se definisjonen av hobby/næring.

(Affiliate marketing er en form for markedsføring der en nettbasert forretning belønner en eller flere samarbeidspartnere for besøkende eller kunder som formidles til forretningen. For eksempel kan en eier av en nettside eller blogg omtale et produkt eller en leverandør med en lenke til forretningens nettsted.)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.