Skatte- og avgiftsregler for deg under 18 år

  • Skriv ut

Hovedregelen er at du må være fylt 18 år for å registrere en virksomhet i Enhetsregisteret og evt. Foretaksregisteret. 

Hovedregelen er også at mindreårige, dvs. personer under 18 år, ikke kan drive avgiftspliktig virksomhet. 

Alder for å registrere virksomhet i Enhetsregisteret

Som hovedregel må du være fylt 18 år for å registrere virksomhet i Enhetsregisteret og evt. Foretaksregisteret.

Mindreårige kan drive virksomhet og registrere denne i Enhetsregisteret fra og med fylte 15 år. Dette er betinget av blant annet samtykke fra verge og fylkesmann. Se nærmere om dette i vergemålsloven.

Alder for å registrere virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret

Hovedregelen etter gjeldende avgiftsrett er at mindreårige, dvs. personer under 18 år, ikke kan drive avgiftspliktig virksomhet. Mindreårige kan følgelig heller ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Det er i praksis åpnet for registrering dersom vergen gir sitt samtykke til at den mindreårige kan drive næringsvirksomhet. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret må i så fall skje ved at vergen registrerer seg i sitt navn på vegne av den mindreårige.

Alder har betydning for hvem som skal betale skatt av formue og inntekt

  • Fra og med det året du fyller 13 år, skal du selv oppgi og skatte for lønn fra ansettelsesforhold.
  • Er du 16 år eller yngre, skal foreldre oppgi din formue og inntekt (unntatt lønn fra ansettelsesforhold), til beskatning.
  • Fra og med det året du fyller 17 år, skal du selv oppgi all formue og inntekt til beskatning i din skattemelding.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.