Melding til Enhetsregisteret og Aa-registeret

  • Skriv ut

Når du foretar ansettelser i din virksomhet, blir du arbeidsgiver. Som arbeidsgiver skal du sende inn melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, ofte forkortet til Aa-registeret.

Arbeidsgiverne rapporterer til registeret via a-ordningen.

Er du arbeidsgiver skal du registrere deg i Enhetsregisteret. Du kan registrere deg gjennom Altinn eller på papirblankett (Samordnet registermelding, BR-1010) som sendes til Enhetsregisteret. Nærmere opplysninger får du hos Brønnøysundregistrene

Arbeidsgivere har også plikt til å melde fra til Enhetsregistret hvis det skjer endringer vedrørende foretaket. Dette kan være endringer av foretaksnavn, adresser, signaturberettigede eller styremedlemmer. 

A-ordningen er en digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Arbeidsgiveren plikter å sende melding om arbeidstakerne Aa-registeret. Alle opplysninger til Aa-registeret rapporteres i a-ordningen. Det er ingen andre rapporteringsmåter til Aa-registeret. Det er NAV som forvalter Aa-registeret.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.