Aksjeselskap

  • Skriv ut

Starter du et aksjeselskap må du skyte inn aksjekapital, og beløpet skal minimum være 30 000 kroner. Beløpet er 30 000 kroner også om dere er flere aksjonærer. Aksjekapitalen kan bestå av kontantinnskudd eller formuesobjekter.

Du og øvrige deltakere i et aksjeselskap har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapet betraktes som en selvstendig (juridisk) enhet, og selskapet må også betale skatt av eventuelt overskudd.

Registrere selskapet

Ved oppstart av et aksjeselskap må du registrere selskapet i Foretaksregisteret. Når selskapet er registrert, får det et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret bruker du ved all kontakt med det offentlige, banker, levering av anbud, bestilling av varer og lignende.

Du risikerer tap

Som aksjonær kan du i utgangspunktet risikere å tape det du har skutt inn i aksjeselskapet (aksjekapitalen). I praksis kan bankene kreve at du stiller eiendeler i pant for lån til selskapet. Du kan da tape mer enn bare aksjekapitalen. Selskapets øvrige kreditorer kan kun gå til selskapet med sine krav.

Revisorplikt?

Mindre aksjeselskap er ikke forpliktet til å ha revisor. For å finner ut om dette gjelder deg og ditt selskap, kan du lese En lovendring i 2011 medfører at mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.