Ansvarlig selskap (ANS)

  • Skriv ut

Et ansvarlig selskap (ANS) er en selskapsform hvor to eller flere eiere (samlet eller hver for seg), har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

Fordeling av ansvar mellom deltakerne kan være delt ansvar (DA) eller solidarisk ansvar (ANS).

Ved en eventuell konkurs står deltakerne (eiere) personlig ansvarlig for at gjelden blir betalt. Alle forhold som omhandler start, uttreden eller avvikling reguleres av selskapsloven.

Ansvarlige selskap skattlegges ikke som egen enhet, det er deltakerne (eierne) av selskapet som er ansvarlige for innbetaling av selskapets skatt.

Deltakerne må selv sørge for å fastsette forskuddsskatt på bakgrunn av den enkeltes andel av overskudd, uttak av arbeidsgodtgjørelse og eventuell øvrig utdeling fra selskapet.

  • Skjema RF-1102 benyttes til søknad om endring av forskuddsskatt. 
  • Både inntekt fra næringen og personlige inntekter/fradrag skal tas med
  • Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. Endelig underskudd tas med i selvangivelsen
  • Innbetalingen skjer 4 ganger per år.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.