Indre selskap – tildeling av internt ID-nummer

 • Skriv ut

Selskap med deltakerfastsetting (SDF) er fellesbetegnelse for selskap som undergis deltakerfastsetting etter nettometoden. Under denne fellesbetegnelsen faller også selskap nevnt i selskapsloven § 1-2, c Indre Selskap (IS). Indre selskap registreres ikke i Enhets- eller Foretaksregisteret og blir følgelig ikke identifisert med vanlig organisasjonsnummer. Indre selskap har imidlertid – i likhet med andre SDF – plikt til å levere selskapsmelding og deltakermeldinger til skattemyndigheten – jfr. skatteforvaltningsloven § 8-9. Selskapene må derfor registreres i skatteetatens register/manntall. I dette registeret blir selskapene tildelt et internt identifikasjonsnummer. Dette nummeret kan også benyttes ved elektronisk melding i Altinn. Også endringer av Altinn-roller for indre selskap må meldes inn til Skatteetaten på denne måten. Disse rollene vil ikke bli oppdatert på grunnlag av selskapsmelding e.l.

Nystiftede IS må ta kontakt med skatteetaten for å bli registrert med slike ID-nummer. For å unngå tekniske vanskeligheter ved levering av meldinger er det viktig at selskapet sørger for å få tildelt ID-nummer så snart som mulig etter stiftelsen og i god tid før innleveringsfristen.

For å registrere selskapet og tildele ID-nummer trenger skatteetaten følgende informasjon:

 • Selskapets navn
 • Stiftelsesdato
 • Bransje
 • Virksomhetens formål
 • Virksomhetens postadresse
 • Kontorkommune
 • Hovedmann – navn og person/organisasjonsnummer
 • Forretningsfører – navn og person/organisasjonsnummer
 • Revisor – navn og person/organisasjonsnummer
 • Daglig leder – navn og personnummer

Selskap – i hele landet – kan sende opplysninger til - og motta evt. nærmere informasjon fra – Skatteetaten fastsetting SDF.

Send oss e-post via Altinn.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.