Ideelle, frivillige, lag og stiftelser

  • Skriv ut

Frivillige, ideelle institusjoner og organisasjoner er fritatt for skatt på de inntekter som følger av gjennomføringen av deres ideelle formål.

Skattefritaket gjelder både stiftelser, foreninger og lag på alle ideelle områder (idrett, kultur, livssyn, hobby, humanitær virksomhet mv.). Inntekt fra andre aktiviteter i organisasjonen kan imidlertid være skattepliktig inntekt.

Skattefritak for skattefrie organisasjoner medfører ikke fritak for ansvar og plikter som arbeidsgiver. Hvis den skattefrie organisasjonen har ansatte, eller betaler honorar eller godtgjørelse til styremedlemmer, har den de samme plikter som andre arbeidsgivere.

Du finner mer under Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.