Samvirkeforetak

  • Skriv ut

Et samvirkeforetak (SA) er en sammenslutning som har til hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at de kjøper eller tilbyr virksomhetens varer eller tjenester.

Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen. Eksempler på samvirkeforetak: Coop, TINE, Nortura og Felleskjøpet.

Ingen av medlemmene bærer personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Samvirkeloven stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og vedtektene minst skal inneholde. Et samvirkeforetak må alltid stiftes av minst to personer og skal alltid ha minst to medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.