13) Forenklet fusjon etter asl § 13 - 24 (søsterfusjon)

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i både selskap X og Y. Selskap Y innfusjoneres i selskap X. Ved forenklet fusjon utstedes det ikke vederlagsaksjer eller økning av pålydende i selskap X.

Selskap X:

AK: 100.000

Innbetalt AK: 100.000

Antall aksjer: 100

Pålydende: 1000

Selskap Y:

AK: 100.000

Innbetalt AK: 100.000

Antall aksjer: 100

Pålydende: 1000

Selskap Y registrerer ordinær fusjon med 0 i vederlagsaksjer.

Selskap X registreres forenklet fusjon etter asl § 13 - 24.

Løsning:

Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven (Y oppløses ifb. fusjonen). Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og avgang på aksjonær A i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap X.

X (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold (innbetalt kapital) i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere forenklet fusjon etter asl § 13 – 24 i post 15, og i post 29 for aksjonær A. Det skal bare gis opplysninger om dato, org.nr til overdragende selskap og aksjeklasse.

I post 5 økes innbetalt AK til 200.000.

 

For riktig utfylling, se eksempler på utfylte aksjonærregisteroppgaver:

 RF-1086 Utfylling forenklet fusjon etter asl §13-24