16) Nedsettelse av aksjekapital

Faktumopplysninger: A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000
 

Årets opplysninger:
Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 30
Innbetalt aksjekapital: 30 000

Løsning:
Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Endring av aksjekapitalen føres i post 1. Når du fører aksjekapitalnedsettelsen ved å nedskrive aksjenes pålydende, skal du føre nedsettelsen i postene 17 og 27.    

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

 Utfylling av nedsettelse av aksjekapital. Hovedskjema og underskjema