18) Deling mellom ektefeller ved skilsmisse

Faktumopplysninger:

I ekteskap er aksjer felleseie. Ved skilsmisse må det foretas en proratarisk fordeling av aksjene, det vil si at mottaker skal ha en viss andel av hvert erverv.

Avgiver har 3 transaksjoner i selskap X:

1500 aksjer 15.05.2004, kr 50 pr aksje
1000 aksjer 19.08.2009, kr 150 pr aksje
500 aksjer 30.12.2014, kr 200 pr aksje

Det blir avtalt at mottaker skal få 1500 aksjer, altså 50 prosent av hvert erverv (1500/3000).

Mottaker skal da ha:

750 aksjer 15.05.2004, kr 50 pr aksje
500 aksjer 19.08.2009, kr 150 pr aksje
250 aksjer 30.12.2014, kr 200 pr aksje

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 300 000(UB)
Antall aksjer: 3 000
Pålydende per aksje: 100

Årets opplysninger (UB):

Total aksjekapital i selskapet: 300 000
Antall aksjer: 3000
Pålydende per aksje: 100

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under. Avgiver registrerer i post 25, mens mottaker registrerer i post 23. Det må være like tidspunkt på avgiver og mottaker. Ingen andre registreringer er nødvendig.

Særskilte bemerkninger:

Det er i utgangspunktet full kontinuitet på alle verdier. Utbetalte utbytter på tidligere år blir stående på avgiver. Det gjelder også den benyttede skjermingen. Mottaker får kun tildelt ubenyttet skjerming. Utbytte utbetalt i skilsmisseåret, men etter at delingen av aksjene er gjennomført, skal deles mellom partene.

Hvis ektefellene eier aksjer i samme selskap og ønsker å fordele begges aksjeposter, må man først overføre alle aksjene til den ene ektefellen. Når det er gjort kan de fordele aksjene på nytt.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:


 Deling mellom ektefeller ved skilsmisse. Hovedskjema og underskjema