19) Likvidasjon ved nyemisjon

Faktumopplysninger:

Det er fire aksjonærer i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Det er besluttet å likvidere selskapet med påfølgende nyemisjon. Etter nyemisjonen er det tre aksjonærer.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000 (IB) 100 000 (UB)
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger (UB):

Total aksjekapital i selskapet: 300 000
Antall aksjer: 3 000
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 300 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under. Den ene aksjonæren får endret sin eierandel til 0% i selskapet ved utgangen av året. Det må derfor registreres Partiell likvidasjon, Skjevdelt på han. De resterende 3 aksjonærene skal delta på nyemisjon, og må derfor registrere Partiell likvidasjon, Likedelt. Se utfylling av RF-1086 nedenfor.

Særskilte bemerkninger:

Rekkefølgen på de partielle likvidasjonene er viktig. Den skjevdelte må gjennomføres før den likedelte.

For at selskapet ikke skal regnes som likvidert, må nyemisjonen bli registrert på samme dag som Partiell Likvidasjon likedelt.

Aksjonærene trenger ikke ha samme eierandel etter nyemisjon som de hadde før partiell likvidasjon likedelt.

 

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

 Likvidasjon og nyemisjon. Hovedskjema og underskjema