2) Konkurs, likvidasjon av selskap

Faktumopplysninger: A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinæreaksjer.

Opplysninger fra fjoråret:
Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Overkurs: 10 000

Årets opplysninger:0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Likvidasjonen føres i post 11 på selskapsnivå, overkursen føres her per aksje. Vederlag settes til 0.

På aksjonærnivå føres likvidasjonen i post 25

Særskilte bemerkninger:
Det er her viktig å merke seg at likvidasjonen skal føres både på selskaps- og aksjonærnivå. Overkursen skal registreres per aksje i post 11.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave.

 Konkurs og likvidasjon av selskap. Hovedskjema og underskjema