20) Nedbetaling av aksjonærlån

Aksjonær har et tidligere år lånt kr 200 000.

I år 2016 skal han nedbetale hele saldoen sin

  • Post 8 Utbytte kr 100 000 pr aksje 50. dato 01.02.2016 ( aksjonæren har i dette tilfellet 2000 aksjer)
  • Post 21 Utbytte kr 100 000 pr aksje 50 dato 01.02.2016

(i denne situasjonen er lånesaldoen redusert med 100 000 kroner og saldo er 100.000 på lånesaldoen)

Det foretas en tilbakebetaling på kr 100 000 uten noen form for knytning til utdeling fra selskapet

  • Post 22 Nedbetaling av aksjonærlån kr 100 000 dato 01.03.2016
  • Post 5 Innbetalt Aksjekapital UB må justeres opp med 100 000 kroner.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

 Nedbetaling av aksjonærlån