22) Nyemisjon v/konvertering av fordring økning pålydende

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Selskapet øker sin aksjekapital med 100 000 ved konvertering av fordring med økning av pålydende.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 100

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 200 000

Antall aksjer: 100

Pålydene per aksje: 2 000

Innbetalt aksjekapital: 200 000

I post 15 velges: Nyemisjon v/Konvertering av fordring økning av pålydende. Forhøyelse aksjekapital 100 000, økning av pålydende 1 000 og pålydende etter 2 000

I post 29 velges: Nyemisjon v/Konvertering av fordring økning av pålydende. Forhøyelse av AK kr 100 000, økning av pålydende 1 000

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave:

 Økning av pålydende ved konvertering av fordring