23) Korrigering av ISIN

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. VPS har tidligere levert for selskapet.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer:  100                                 

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer:  100                                 

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

VPS benytter ISIN for å identifisere aksjeklasse. Selskapet skal nå rapportere aksjeklasse. For at AR skal kunne kople sammen årets mot fjoråres oppgave, må selskapet rapportere hvilket ISIN VPS rapporterte året før.

I post 10 velges hendelse: Korrigering av aksjeklasse/ISIN. Her legges det inn ISIN som VPS tidligere har rapportert på selskapet. Selskapet får informasjon om dette nr ved henvendelse til VPS. Dater hendelsen med 1. januar.

Det er ingen føring i underskjema

 Korrigering av ISIN