24) Kjøp/salg

Faktumopplysninger: AKSJONÆR A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. AKKSJONÆR A skal selge 30% av aksjene sine til person B (AKSJONÆR B). Aksjene selges for kr 300 000.

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 50 000           

Antall aksjer: 500      

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 50 000

Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Aksjene som selges føres på aksjonær A i post 25 som avgang ved "salg" og på aksjonær B som  som tilgang i post 23 med samme transaksjonstype "kjøp"

Særskilte bemerkninger:

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave:

 Kjøp-Salg