26) Overføring av aksjekapital til annen egenkapital (Overføring til fond, sletting av aksjer)

Faktumopplysninger: AKSJONÆR A er eneaksjonær i X.  Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet ønsker å overføre aksjekapital over til annen egenkapital ved å redusere antall aksjer slik at aksjekapitalen tilfredsstiller minimumskravet på kr 30 000.

Fjorårets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000

Antall aksjer: 300

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Post 1 og 2 Aksjekapitalen 31.12.17 reduseres til kr 30 000.

Post 4 antall aksjer 31.12.17 reduseres til 300

Post 11 fylles ut med hendelsestype likedelt partiell likvidasjon med vederlag 0.

For aksjonærene fylles det ut post 25 med transaksjonstype likedelt partiell likvidasjon og vederlag 0.

Særskilte bemerkninger:

Slik føring som i eksempelet medfører at inngangsverdi fra de slettede aksjene overføres til de gjenværende aksjene.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

 Overføring til fond, sletting av aksjer