3) Bruk av post 22 - tilbakebetaling av tidligere innbetalt egenkapital

Faktumopplysninger:
A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet har besluttet å tilbakebetale kr. 500 000 av tidligere innbetalt kapital.

Opplysninger fra fjoråret:
Total aksjekapital i selskapet: 5 500 000 kr (IB) 5 000 000 (UB)
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 5 500 kr
Innbetalt aksjekapital: 6 000 000 kr

I slutten av året ble det besluttet at 500 000 kr av aksjekapital skulle omgjøres til annen kapital. Dette reduserer selskapets totale aksjekapital og pålydende, men ikke den innbetalte aksjekapitalen da det ikke tilbakebetales noe til aksjonærene.

Årets opplysninger:
Total aksjekapital i selskapet: 5 000 000 kr (redusert med 500 000 kr (fjoråret))
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 5 000 kr (redusert med kr 500)
Innbetalt aksjekapital: 5 500 000 kr

Løsning:
Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Videre skal vi se på selve løsningen av tilbakebetalingen til aksjonæren. Reduksjon av tilbakebetalt kapital føres direkte i selskapsoppgaven i post 5. Innbetalt kapital reduseres med kr 500 000. På aksjonærnivå fyller man inn i post 22. Se utfylling i vedlegget under.

Særskilte bemerkninger:
Hvis selskapet foretar en tilbakebetaling av aksjekapital direkte til aksjonærene, uten å først gjøre den om til annen egenkapital, skal ikke post 22 benyttes. Postene 1, 2 og 5 reduseres på selskapsnivå, og nedsettelsen av kapital skal føres på post 17 og på aksjonærnivå post 27.

Utdeling av selskapets frie kapital anses som utbytte og føres i post 8 og post 21.

 

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave.

 Tilbakebetaling av innbetalt egenkapital. Hovedskjema og underskjema.