5) Fisjon ved innløsning av aksjer

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskapet X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et nystiftet overtakende selskap Y (virkelig verdi =AK). Aksjonærene A og B skal eie hver sin halvpart av selskapet Y. A og B innløser hver 200 aksjer i X og begge mottar hver 250 vederlagsaksjer i Y.

Selskap X før fisjonen:
Aksjekapital 500.000
Antall aksjer 1000
Pålydende 500

Selskap X etter fisjonen:
Aksjekapital 300.000
Antall aksjer 600
Pålydende 500

Selskap Y etter fisjonen:
Aksjekapital 200.000
Antall aksjer 500
Pålydende 400

Løsning:
X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer i avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A og B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap Y.

Y (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonærene A og B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap.

For riktig utfylling, se eksempler på riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

 RF-1086 Fisjon ved innløsing av aksjer