6) Fisjon ved nedsettelse av pålydende

Faktumopplysninger:
Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskapet X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et nystiftet overtakende selskap Y.

(Virkelig verdi =AK). Aksjonærene A og B skal eie hver sin halvpart av selskapet Y. Selskap X nedskriver pålydende med 200 og får ny pålydende på 300. Selskap Y utsteder 500 vederlagsaksjer pålydende 400.

Selskap X før fisjonen:
Aksjekapital 500.000
Antall aksjer 1000
Pålydende 500

Selskap X etter fisjonen:
Aksjekapital 300.000
Antall aksjer 1000
Pålydende 300

Selskap Y etter fisjonen:
Aksjekapital 200.000
Antall aksjer 500
Pålydende 400

Løsning:
X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nedsettelse av aksjekapital som følge av reduksjon av pålydende i post 18. I post 18 må det gis opplysninger om det overtakende selskap B. Merk! På grunn av at antall aksjer er det samme før og etter fisjonen medfører hendelsen ingen innrapportering på aksjonærene A og B.

Y (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonærene A og B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap, org.nr ISIN og aksjeklasse.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

 RF-1086 Utfylling fisjon ved nedsettelse av pålydende