8) Mor/datter-fusjon

Faktumopplysninger:

Mor eier 100 aksjer pålydende 1000 (AK =100 000) i datter. Datter innfusjoneres i mor.

Løsning:

Ved slik fusjon er det kun nødvendig med innrapportering om fusjonen fra datter. For datter fylles ut side 1, post 12 og post 26.

Særskilte bemerkninger:

Feltet ”Pålydende pr. vederlagsaksje” i post 12 må fylles ut med pålydende i mor. I post 26 er det organisasjonsnummer til mor, aksjeklassen til mor og pålydende til mor som skal føres i feltene.

For riktig utfylling, se aksjonærregisteroppgaven under. 

 RF-1086 Utfylling Mor/datter-fusjon. Hovedskjema og underskjema