9) Ordinær opptaksfusjon

Faktumopplysninger:

A er aksjonær i selskapet X. B er aksjonær i selskapet Y. Selskap Y innfusjoneres i selskap X og aksjonær B får vederlagsaksjer i selskap X. Virkelig verdi =AK.

Selskap Y:

AK: 200.000

Innbetalt AK: 100.000

Antall aksjer: 200

Pålydende: 1000

Selskap X:

AK: 400.000

Innbetalt AK: 200.000

Antall aksjer: 400

Pålydende: 1000

Selskap X etter fusjonen:

AK: 600 000

Antall aksjer: 600

Pålydene: 1 000

Ved innfusjoneringen øker X sin AK med 200 000 til 600 000 og det utstedes 200 vederlagsaksjer pålydende 1000 i selskap X.

Selskap X (etter fusjonen): AK 600.000, Innbetalt AK 300.000, Antall aksjer 600, Pålydende 1000.

Løsning:

Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven (Y oppløses ifb. fusjonen). Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og avgang på aksjonær B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap X.

X (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap Y.

For aksjonær A medfører hendelsen ingen endringer som må innrapporteres.

For riktig utfylling, se utfylte aksjonærregisteroppgaver: 

 RF-1086 Utfylling ordinær opptaksfusjon