Spørsmål og svar om oppgave (RF- 1123) - og dokumentasjonsplikt

  • Skriv ut

Et norsk selskap har ingen transaksjoner. Selskapets faste driftssted i utlandet derimot, har kontrollerte transaksjoner over 10 millioner NOK. Blir det norske selskapet oppgavepliktig av disse transaksjonene fordi inntekten fra det faste driftstedet inngår i globalinntekten i Norge?

  • Svar: Selv om inntektene fra det faste driftsstedet skal medregnes i globalinntekten i Norge, blir ikke transaksjonene, som det faste driftsstedet gjennomfører, oppgavepliktig i Norge. Disse transaksjonene vil bli oppgavepliktig i utlandet. Derimot vil disposisjoner (dealings) norske selskaper gjennomfører med sine faste driftssteder kunne være oppgavepliktige.

Hvordan skal transaksjoner rapporteres når selskapet har avvikende regnskapsår?

  • Svar: Foretak med avvikende regnskapsår leverer oppgaven RF-1123 med transaksjoner i samme periode som innberettes i selvangivelse eller selskapsoppgaven.

Et norsk selskap blir i løpet av 2008 en del av et konsern med mer enn 250 ansatte på konsolidert nivå. Medfører denne endringen at selskapet får dokumentasjonsplikt for hele året eller kun fra endringstidspunktet?

  • Svar: Unntaket fra dokumentasjonsplikt for foretak som inngår i ”små konsern” omfatter foretak som sammen med nærstående har under 250 ansatte og enten har en samlet salgsinntekt som ikke overstiger 400 millioner NOK, eller en samlet balansesum som ikke overstiger 350 millioner NOK. Forutsatt at de øvrige vilkår er oppfylt, vil selskapet ha dokumentasjonsplikt for hele 2008.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.