Hva er internprising?

  • Skriv ut

Norske selskaper og faste driftssteder er oppgave- og opplysningspliktige for transaksjoner og mellomværender, som de gjennomfører i interessefellesskap, jf. skatteforvaltningsloven § 8-11.

Les mer om oppgave- og opplysningspliktige her.

Skattedirektoratets retningslinjer (PDF) gir en nærmere beskrivelse av hvem som er opplysningspliktig samt hvordan skattyterne kan oppfylle opplysningnsplikten. Reglene om oppgave- og opplysningsplikt omfatter både grenseoverskridende transaksjoner og transaksjoner mellom norske selskap mv.

Armlengdeprinsippet, som er nedfelt i skatteloven § 13-1, er i overensstemmelse med OECDs mønsterskatteavtale § 9 og OECDs Transfer Pricing Guidelines (oversatt til norsk). Se oversikt over skatteavtalene mv. Norge har inngått her.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.