Organisering

  • Skriv ut

Oljeskattekontoret er administrativt lagt under Skattedirektoratet, som igjen er underlagt Finansdepartementet.

Oljeskattekontoret og Finansdepartementet har en direkte faglig dialog om tolkningen og utviklingen av reglene som utgjør petroleumsskattesystemet.

Klagenemnda for petroleumsskatt har en helt uavhengig stilling.

Oljeskattekontoret

Oljeskattekontoret ledes av oljeskattedirektøren, som er den øverste ansvarlige for kontorets arbeid, både faglig og administrativt. Kontoret har også en stedfortredende direktør. Oljeskattekontoret er organisert med to avdelinger: Skatteøkonomisk avdeling og Juridisk-/administrativ avdeling, som hver ledes av en avdelingsdirektør. Saksbehandlerne (økonomer og jurister) har utstrakt tverrfaglig samarbeid. Juridisk avdeling har en egen seksjon for administrativt personale. Oljeskattekontoret fastsetter skattegrunnlaget for oljeselskapene som opererer på norsk sokkel, og fatter endringsvedtak knyttet til tidligere års fastsetting av skattegrunnlag.

Klagenemnda for petroleumsskatt

Klagenemnda for petroleumsskatt har syv medlemmer med særskilte kvalifikasjoner innen jus, regnskap og økonomi. Medlemmene oppnevnes av Kongen for en periode på fire år.

Klagenemnda behandler alle klager knyttet til Oljeskattekontorets fastsetting av skattegrunnlag. Oljeskattekontoret forbereder klagene, og utarbeider et notat til Klagenemnda med en vurdering av om klagen skal tas til følge. Klagenemnda avgjør klagene ved skriftlige, begrunnede vedtak. Dersom  selskapene ikke aksepterer Klagenemndas avgjørelse, bringes saken inn for rettssystemet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.