Skattemelding (selvangivelse) og skatteoppgjør

  • Skriv ut

Skattemeldingen skal leveres elektronisk via Altinn. Frist for innlevering er 30. april. Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innlevering i Altinn. En begrunnet søknad må sendes til Oljeskattekontoret per brev eller e-post før innleveringsfristen. 

For inntektsåret 2016 er utleggsdato for særskattepliktige 16. oktober 2017, mens utleggsdato for landinntekten vil være 25. oktober 2017.

Forfallsdato for betaling/utbetaling av differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt er tre uker etter kunngjøring, det vil si 6. november 2017. Differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt renteberegnes fra 1. januar 2017 til 6. november 2017.

Krav på utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter eller underskudd ved opphør, renteberegnes på samme måte som skatt til gode. Utbetaling skjer tre uker etter kunngjøring av fastsatt skatt.

Skjemaer og rettledninger for petroleumsvirksomhet

Selskap som omfattes av petroleumsskattelovens § 1 skal, i tillegg til øvrige RF-skjemaer, levere følgende skjemaer elektronisk i Altinn:

I tillegg skal følgende skjemaer leveres som vedlegg til skattemeldingen:

Standardbrev

Nedenfor følger årets standardbrev. Oljeskattekontoret informerer det enkelte selskap i eget brev om hvilke av standardbrevene som skal besvares for inntektsåret 2016.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.