5.13 Omorganisering av rederibeskattede selskaper5.13.1.2 Fusjon med heleid datterselskap

  • Skriv ut
Utarbeidet av Sentralskattekontoret for storbedrifter juni 2001.
Ved fusjon mellom mor og datterselskap skal de skattemessige verdier i datterselskapet videreføres i det overtakende selskap. Dette betyr at konto for skattlagt inntekt i morselskapet (overtakende selskap) økes med hele den skattemessige verdien i datterselskap, dvs både kontoen og skattemessig innbetalt kapital. Til gjengjeld må morselskapets skattemessige verdi på den samme aksjeposten (normalt kostprisen) redusere kontoen, slik at datterselskapets skattemessige verdi ikke tas med flere ganger. Dette betyr at dersom morselskapet har betalt "overpris" for aksjene i forhold til datterselskapets skattemessige verdi, vil denne delen av kostprisen ikke videreføres.

Dette synspunktet ble prøvd for ligningsnemnda i sak 1998/001, hvor det fusjonerte selskapet ikke fikk medhold i at overprisen skulle videreføres, se bokens side 454. Spørsmålet har senere vært behandlet av overligningsnemnda, som var enig i ligningsnemndas resultat.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.