5.15 Administrativt5.15.2.4 RF 1190: Selvangivelse og særskilt næringsoppgave

  • Skriv ut
Utarbeidet av Sentralskattekontoret for storbedrifter juni 2001.

I RF 1190 har det sneket seg inn en feil i overskriften til balansen på side 3 i skjemaet. Her står det skattemessige verdier, mens det selvsagt er regnskapsmessige verdier som skal føres her.

På side 4 har det også blitt noe galt:

Post 23, her er valutagevinst ordnet på en slik måte at beløpet skal summeres sammen med finansutgiftene og trekkes fra finansinntekten. Dette er selvsagt feil!! Valutagevinsten skal legges til finansinntekten, og skulle således vært ført med plusstegn i kolonnen til høyre.

Post 26, fradragsberettiget valutatap har fått +/- tegn, her skal det selvsagt være bare minustegn.

Post 28, korrigeringen for renter på ilignet skatt/tilgodeskatt skal selvsagt ha både pluss og minustegn, alt etter hva det dreier seg om.

Post 29, utbytte fra annet AS innenfor ordningen, kolonnen skal bare ha minustegn, dvs slik inntekt skal trekkes ut dersom den er tatt med i noen av inntektspostene ovenfor.

I skjemaene som er lagt ut på internett, er feilene som nevnt ovenfor rettet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.