5.15.2.5 RF 1184: Selskapsoppgave/særskilt næringsoppgave for ansvarlige selskap, kommandittselskap og NOKUS-selskap mv

  • Skriv ut
Utarbeidet av Sentralskattekontoret for storbedrifter juni 2001.

I RF 1184 har det sneket seg inn en feil i overskriften til balansen på side 3 i skjemaet. Her står det skattemessige verdier, mens det selvsagt er regnskapsmessige verdier som skal føres her.

På side 4 har det også blitt noe galt:

Post 23, her er valutagevinst ordnet på en slik måte at beløpet skal summeres sammen med finansutgiftene og trekkes fra finansinntekten. Dette er selvsagt feil!! Valutagevinsten skal legges til finansinntekten, og skulle således vært ført med plusstegn i kolonnen til høyre.

Post 26, fradragsberettiget valutatap har fått +/- tegn, her skal det selvsagt være bare minustegn

Post 28, korrigeringen for skattemessig gevinst/tap ved realisasjon av børsnoterte aksjer skal ha både pluss og minustegn i kolonnen, alt etter hva det dreier seg om.

I skjemaene som er lagt ut på internett, er feilene som nevnt ovenfor rettet.

Legg merke til at tillegg for høy egenkapital skal føres under post 33 på side 4, mens beregnet skattepliktig utbytteinntekt, inntektsføring fra gevinst- og tapskonto, og inntektsføring ved inntreden skal føres på side 1. Dette fordi negativ finansinntekt bare kan avregnes mot den førstnevnte av inntektstilleggene ovenfor.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.