Formater og tekniske spesifikasjoner: Innskudd, utlån og renter mv.

  • Skriv ut

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene på denne siden. Fra inntektsåret 2016 blir det vesentlige endringer i formatbeskrivelsen for innskudd, utlån og renter, grunnet nye krav om internasjonal rapportering.

Oppgavegivere som leverer tredjepartsopplysninger over innskudd, utlån og renter og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å innrapportere utenlandske kontohavere via denne ordningen. 

Endringene i formatet er ikke bakoverkompatible og det vil ikke være mulig å benytte tidligere format ved innrapportering fra og med inntektsåret 2016.

 

Beskrivelse av filformatet for inntektsåret 2016:

 Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

 XSD - Innskudd, utlån og renter mv. (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

 Eksempel - Innskudd, utlån og renter mv. (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

 Eksempel (korreksjon) - Innskudd, utlån og renter mv. (XML)
XML eksempelfil - korrigere tidligere innsendte enkeltoppgaver

 Eksempel (slett) - Innskudd, utlån og renter mv. (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

 Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Innskudd, utlån og renter mv. (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

 


Sist oppdatert: 20. oktober 2016.

 

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.